ВЕРТИКАЛИ

Архитектурен проект за Жилищна сграда за сезонно ползване

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов
  архитект Ивайло Симеонов


 • Година:
  2013

 • Фаза:
  Реализиран проект

 • Местоположение:
  с.Равда, общ.Несебър

 • Основни параметри:
  РЗП– 1265м2

Ситуационно решение, подходи:
Отредения за застрояване имот е  4245,64м², граничи от юг с други имоти, а от запад, изток и север  с улици. В имот 61056.82.6, м. „Чатал тепе“ – землище с. Равда, общ. Несебър има две жилищни групи и сградата на ресторанта, която касае настоящият проект. Предвижда се преустройство, надстройка и пристройка на едноетажното тяло на ресторанта във ваканционна многофамилна сграда. Съществуващата едноетажна сграда е изцяло преустроена като функция и архитектурен образ. Новопостроената пет етажна сграда е долепена в първите два етажа към съществуващата жилищна сграда. Отстоянието до страничната регулация е 5м+2м поради голямата обща дължина на застройката.   Към улицата е спазено заложеното в ПУП отстояние.

Материали за повърхностна обработка и оформяне на фасадите:

Минерални мазилки, PVC дограма, метални парапети, ондулин.
Архитектурния проект е изготвен от архитектурно ателие “Вертикали” ЕООД, под ръководството на архитект Цветан Симеонов
Архитектурна визуализация и фотомонтаж – архитект Ивайло Симеонов

 

Подобни проекти
Top