ВЕРТИКАЛИ

Архитектурен проект на Жилищни сгради, гр. Поморие

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2012

 • Фаза:
  Техничестки проект

 • Местоположение:
  гр. Поморие

 • Основни параметри:
  РЗП –374,63м2 / ЗП –153м2 / Кинт – 0,49 / Пзаст. = 20%

Ситуационно решение, подходи:
Отредения за застрояване имот е  765,56м², граничи от север и  юг с други имоти, а от изток и запад с улици. Обслужващата улица е от запад.
Съдържание:
на кота 0.00: 2 двустайни апартамента.
на кота +2,90: 2 тристайни апартамента.
на кота +5,70: тавански помещения
Материали за повърхностна обработка и оформяне на фасадите:
Минерални мазилки, PVC дограма, стъклени парапети, ондулин.
 
Целият проект част – Архитектура, фаза – технически проект е изготвен от Архитектурно Ателие “Вертикали” ЕООД, под ръководството на архитект Цветан Симеонов
Архитектурна визуализация – архитект Ивайло Симеонов
Подобни проекти
Top