ВЕРТИКАЛИ

Жилищна сграда, ж.к. Славейков, гр.Бургас

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2008

 • Фаза:
  Реализиран проект

 • Местоположение:
  ж.к.”Славейков” , гр. Бургас

 • Основни параметри:
  УПИ- 425м2
  РЗП– 1950м2
  ЗП – 335м2


Описание  на проекта:
Сградата се намира в к-с „Славейков”- гр.Бургас, който е формиран основно от панелни сгради. Парцелът е с обслужващи улици от североизток и югозапад. Застройката е на уличната регулационна линия от североизток и югозапад, на 4,32м от северозапад, и на калкан от югоизток. Има подход за сградата от североизток и югозапад. Входът на сградата е oт североизток. Партерното ниво е със светла височина 3.40 и е отредено за търговско обслужване, като пространствено е свързано и с част от сутерена. В останалата част от сутерена са развити избите и паркоместа… Нивото над партера е за офиси, а следващите етажи са жилищни…
Целият Архитектурен проект на сградата е изготвен във фаза – работен проект от Архитектурно Ателие “Вертикали” ЕООД, под ръководството на архитект Цветан Симеонов
Подобни проекти
Top