ВЕРТИКАЛИ

Aкварелен бряг

  • Проектант:
    цветан симеонов

  • Година:
    2017

  • Фаза:


  • Местоположение:


  • Основни параметри:


 Малка акварелна рисунка на тема “бряг” е проснимана на фрагменти с голямо увеличение, като всеки от фрагментите запазва темата и показва чрез увеличението ново ниво на възприемане на акварелната техника.

 

Подобни проекти
Top