ВЕРТИКАЛИ

Застилане на лунната пътека

 • Автор:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2010

 • Фаза:
  Идеен проект

 • Местоположение:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  /

 Застилане на лунната пътека е нереализиран проект от 2010 година.

Подобни проекти
Top