ВЕРТИКАЛИ

пл. Рила в близост до гр. Костенец

  • Проектант:


  • Година:
    2000

  • Фаза:


  • Местоположение:


  • Основни параметри:


Ванти и пръчки.
Структурата е развита между върховете на три бора над стар римски каменист път.
При конструирането, структурирането и формообразуването е заложен принцип, характерен за генезиса на боровото дърво.
Подобни проекти
Top