ВЕРТИКАЛИ

пл. Рила в близост до гр. Костенец

 • Автор:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2000

 • Фаза:
  реализиран

 • Местоположение:
  Рила в близост до гр. Костенец

 • Основни параметри:


Ванти и пръчки.
Структурата е развита между върховете на три бора над стар римски каменист път.
При конструирането, структурирането и формообразуването е заложен принцип, характерен за генезиса на боровото дърво.
Подобни проекти
Top