ВЕРТИКАЛИ

arka

  • Проектант:
    цветан симеонов

  • Година:
    2016

  • Фаза:


  • Местоположение:


  • Основни параметри:


 "арка" е пластична композиция от черен метал.

Подобни проекти
Top