ВЕРТИКАЛИ

арка2 /развитие/

 • Проектант:
  цветан симеонов

 • Година:
  2018

 • Фаза:


 • Местоположение:


 • Основни параметри:
  30/35/63

 метална пластика от плочи. Обемно пластичните и композиционните принципи са едентични и при правенето на архитектура

Подобни проекти
Top