ВЕРТИКАЛИ

Дон Кихот

  • Проектант:
    цветан симеонов

  • Година:
    2017

  • Фаза:


  • Местоположение:


  • Основни параметри:


 фигурална метална пластика инсперирана от рисунката на Пикасо

Подобни проекти
Top