ВЕРТИКАЛИ

Модна къща - "Минон", гр. Бургас

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2006

 • Фаза:
  Идеен проект

 • Местоположение:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  РЗП - 2394м2

Сградата е проектирана да поеме дейността на модна къща МИНОН, а именно -производство и реализация на официални облекла и булчински тоалети.
Ситуирана е на свободен терен в неурбанизирана все още територия, малко преди гр.Бургас по пътя от София.
Като функция сградата е развита на базата на концепцията на фирмата за производство и реализация на продукцията си, което я прави доста нестандартен тип-съчетавайки обслужващи, търговски, производствени и административни дейности.
Сградата е максимално отдръпната от пътя за да се осигури достатъчно пространство за комуникативното обслужване и пълнота при визуалното възприемане на обемите.
Стремежът е сградата да получи същностна и ситуационно обособена идентичност.
В традициите и обичаите „две дузини”( 2×12) е знак на благоденствие, щастие и богатство. И две дузини от вертикални елементи във възходящ ред са в основата на обемно пластичната композиция на комплекса.
Особено внимание е отделено на времевото развитие на композицията при движение по пътя София-Бургас…

Целият Архитектурен проект на сградата е изготвен във фаза – идеен проект от Архитектурно Студио “Вертикали” ЕООД, под ръководството на архитект Цветан Симеонов.
Подобни проекти
Top