ВЕРТИКАЛИ

Архитектурен проект на Търговски Център, гр. Карнобат

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2005

 • Фаза:
  Реализиран проект

 • Местоположение:
  гр. Карнобат

 • Основни параметри:
  РЗП - 2039.82м2

Ситуиране, подходи:
Отредения за застрояване терен е 2556.77м2 и граничи от юг и изток със съществуващи пътища, а от север и запад с други поземлени имоти.Застройката е ситуирана кв.16 на ПЗ”Север”гр. Карнобат. Основният подход за сградата е от юг.Зареждането на магазина става, чрез две рампи, за да се осигури еднопосочно движение около сградата. Рампите са с наклон около 12% и радиус на завиване 10.50м.
Обем и съдържание по нива:
-на кота -3,00 се намират : два склада, помещение за ел табло, санит. възли и машинно помещение за пътн. асансьор.
-на кота 0,00 се намират : търговска площ и кафе-еспресо.
-на кота +3.40 се намират : търговска площ, санит. възли и машинно помещение за тов. асансьор.
-на кота +6,80 се намират :5 офиса и санит. възли
Фасадите са обработени с минерални мазилкии алуминиева дограма.
Конструкцията на сградата е монолитна в дву и три етажната част на сградата и метална в едноетажното тяло, което е с голяма височина и без вътрешни колони.
Технико-икономически показатели:
Заложените градоустройствени показатели за имота не надвишават допустимите по ПУП и са: Кинт-0.8 и Пзас-40%
 
 
Подобни проекти
Top