ВЕРТИКАЛИ

Проект за пристройка и реновация на сграда - пощенска станция,гр. Несебър

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов
  архитект Ивайло Симеонов


 • Година:
  2015

 • Фаза:
  Идеен проект

 • Местоположение:
  гр.Несебър

 • Основни параметри:
  РЗП - 1487кв.м

 Архитектурния проект предлага пристройката да е ситуирана североизточно в „Г“-то на съществуващата сграда. Обособен е нов вход, асансьор и стълбищна клетка. Развити са четири етажа със застроена площ:

 първи етаж -206 кв.м ;втори етаж -201 кв.м ;трети етаж -205 кв.м ;четвърти етаж – терасовиден – 205 кв.м. Съществуващата сграда функционално е приобщена към новата. Преустройват се офиси и съществуващите санитарни възли в WC, които се ползват за новата сграда.

Изложението на новопроектираните офиси е благоприятно – източно. 

Така ситуирана пристройката може да се изпълни без да се нарушава целостта и функционирането на съществуващата сграда. Т.е. за да се обезпечи непрекъсване на работния процес на фирмите и институциите, работещи в съществуващата сграда в проектирането е заложено поетапното строителството:

 

   -I-ви етап: „Пристройка към съществуваща сграда в ПИ 149, кв. 502 по плана на гр. Несебър“

 

   - I I -ри етап: „Реконструкция и реновация на съществуваща сграда в ПИ 149, кв. 502 по плана на гр. Несебър“

 

Архитектурно-художественият образ на новопроектирана и съществуваща сгради са съобразени с изискванията, произтичащи от местоположението и функцията им. Архитектурният проект предлага решение за вписването на обекта в околното пространство, което е убедително обвързано по отношение на функционалното, визуално и стилово съответствие с предвижданията на проектите, които са в процес на реализация в контактната зона и конкретно с новоизграждащия се Културен център. По този начин съществуващата и новопроектираната сгради ще станат част от съвремен комплекс от общото външно пространство.

 

В проектът реконструкция на съществуващата сграда се цели подобряване по 3 показателя:

I-во - Приобщаване – чисто визуално в съвременната среда на площадното пространство (не само обвързване с пристройката);

II-ро – Достигане на нормите за енергийна ефективност на сградата чрез санирането ѝ;

III-то – Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, (удовлетворявайки изискванията на наредба № 4) чрез благоустрояване на околното пространство и съществуващия вход и респективно чрез асансьора на новопроектираната сграда.

 

Съществуващият процент озеленяване е 30%. Новоизградената сграда е частично върху зелена площ/ 201кв.м/, което води до намаляване на % на зелените площи. Необходимата зелена площ ще трябва да се достигне чрез покривно и терасовидно озеленяване, или вертикално озеленяване в зелените площи.

 

Участия в изложби и конкурси с проект: „Реновация и разширение на „Сграда на съобщенията” в УПИ I - общ., кв. 67, гр. Несебър, общ. Несебър 

1. Изложба по повод Архитектурен Фестивал София 2015

Представени са обекти, примери на съвременна българска архитектура от последните 10 години, които задават посоката на динамично променящата се градска среда в София и други градове.

Изложбата се проведе от 21.09.2015 г. до 27.09. 2015 г. -  „Мост на влюбените“ НДК

2. Изложба в Рим “10 години КАБ – новото начало”

 Преглед, организиран от Регионална колегия София-град към Камара на архитектите в България с цел представяне на българските проектиращи архитекти и на резултатите от въвеждането на регулацията в проектирането пред колегията на Ордена на архитектите в Рим.

 Комисия по подбора, избра от всички участвали само 30 проекта, сред които и нашият, които бяха включени в изложбата, проведена от  26.10 2015 г. до 06.11.2015 г. в Дома на архитектурата в Рим – площад Манфредо Фанти №47, линк с информация относно откриването на първата българска архитектурна изложба в Рим.

3. Трето място на конкурса за „Годишни архитектурни награди АРХ ИНОВА 2015 г.” 

Организатори на наградите „АРХ ИНОВА" са специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн, с партньорството на Камарата на архитектите в България, Съюзът на архитектите в България, Triple Green Building Group и Colliers International. На фокус бяха офис-сградите.

Жури в състав: арх. Пламен Братков, арх. Леонид Покрасс, арх. Ваня Мянкова, арх. Светослав Станиславов, арх. Николай Гълъбов, арх. Веселин Серкеджиев, арх. Димитър Паскалев, арх. Раймондо Флакомио и арх. Весела Вълчева-Макгий отредиха трето място на проекта. 

Събитието по награждаването се състоя на 29.10. 2015 г.

 

 

Подобни проекти
Top