ВЕРТИКАЛИ

Търговски център гр. Бургас

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2008

 • Фаза:
  Технически проект

 • Местоположение:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  РЗП– 5913м2

Ситуационно решение, подходи:
Отредения  за застрояване терен е 5913м2 и граничи от изток със съществуващ път, а от север, юг и запад с други поземлени имоти.Основният подход за сградата е от изток. В рамките на имота е осигурен  паркинг.
Съдържание:
-на кота 0,00 се намират : търговска зала, кафе-еспресо, склад, помещение за ел табло, санит. възли, котелно и съблекални.
-на кота +3.50 се намират : търговска зала, склад,санит. възли и съблекални
-на кота +7.00  се намират :офиси , заседателна зала и санит. възли
Материали за повърхностна обработка и оформяне на фасадите:
Фасадите са обработени с минерални  мазилки, структурно остъкляване и алуминиева дограма.
Целият архитектурен проект на сградата е изготвен от колективът на архитектурно ателие Вертикали, под ръководството на архитект Цв. Симеонов.
Подобни проекти
Top