ВЕРТИКАЛИ

Шоурум и сервизен център на Дарс Ауто, гр.Сливен

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2008

 • Фаза:
  Реализиран проект

 • Местоположение:
  гр. Сливен

 • Основни параметри:
  РЗП– 3850м2 / ЗП – 3239м2

Ситуационно решение, подходи:
Сградата е ситуирана  в УПИ XV, кв.23 на ПЗ  гр.Сливен. . Основният подход за сградата е от изток. В рамките на имота е осигурен  паркинг. В челото на парцела ,изцяло остъклени са шоурума  и търговската площ. След тях са развити:- администрацията, търговската площ, работните халета и халето за товарни автомобили. Сградата е обходима и достъпна от всички страни. Пред шоурума е оставен паркинг за клиенти.
Oбемно-пространствени характеристики и архитектурен образ.
Стремежът в процеса на проектирането е максимално  спазването на определени технологични схеми и обемно-пространствени принципи.
Съдържание:
  -на кота 0.00  – шоурум, кафе-бар, офиси, зала за разговори, търг. площ, приемчици, диагностика, инструментална, склад резервни части, халета за ремонт на леки и товарни автомобили, камера за изпичане, колорист, компресор, котелно и склад масла.
-на кота +3.20 –  офиси, архив, заседателна зала, склад, битовки жени и мъже, и зала за хранене.
  Конструкцията е монолитна в зоните на етажните разпределения и метална в зоната на шоурума и  халетата за товарни и леки  автомобили.Външните стени са изградени с метални панели, а преградните са от YTONG,  гипсокартон и алуминиева дограма.
Целият архитектурен проект на сградата е изготвен във фаза – работен проект от архитектурно Студио “Вертикали” ЕООД, под ръководството на архитект Цветан Симеонов

 

Подобни проекти
Top