ВЕРТИКАЛИ

Дон Кихот

  • Проектант:
    арх. Цветан Симеонов

  • Година:
    2017

  • Фаза:


  • Местоположение:


  • Основни параметри:


 Фигурална метална пластика, инспирирана от рисунката на Пикасо.

Подобни проекти
Top