ВЕРТИКАЛИ

"Сребролюбеца"

  • Проектант:
    арх. Цветан Симеонов

  • Година:
    2016

  • Фаза:


  • Местоположение:


  • Основни параметри:


 "Сребролюбецa" е фигура от черно желязо, лъснато до блясък, с възможност да се напъхват и композират различни монети.  

Подобни проекти
Top