ВЕРТИКАЛИ

"Знак за безкрайност"

 • Автор:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2018

 • Фаза:


 • Местоположение:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  55/55/55

 Метална пластика - знак за безкрайност в пространството.

Подобни проекти
Top