ВЕРТИКАЛИ

Mood Wood свободна структура – беседка

 • Автор:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2020

 • Фаза:
  идеен проект

 • Местоположение:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  3/3/3 м

Беседката е изградена върху три вече отрязани дървета като дефинира пространство, което предразполага човек да остане сам със себе си или да говори с близък приятел.
Конструкцията ѝ е от изсушени и обелени клони със заоблени краища и размери Ø 6÷8 см; L 50÷80 см. Свръзката е с дюбел – тип „дибла’.
Проектът е завършен с макет в М 1:5, който да позволи анализ на архитектурния образ, технологията на изпълнението и конструктивната устойчивост. В обем достигнатите параметри са 3/3/3 м като структурата е развита върху основа равностранен триъгълник със страни 1,5 м.

Подобни проекти
Top