ВЕРТИКАЛИ

Ясен и върба

 • Автор:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2017

 • Фаза:


 • Местоположение:


 • Основни параметри:
  50/45/30

Форми, получени в процеса на търсене и формообразуване на "Пънчето" - табуретката от цял дънер.

Подобни проекти
Top