VERTIKALI

Greedy

  • Designer:
    цветан симеонов

  • Year:
    2016

  • Phase:


  • Location:


  • Default parameters:


 сребролюбеца е фигура от черно желязо - лъснато до блясък с възможност да се напъхват и композират различни монети.  

Similar projects
Top