VERTIKALI

The spirit of the river

 • Author:
  архитект Цветан Симеонов

 • Year:
  2001

 • Phase:
  реализация

 • Location:
  Странджа планина

 • Default parameters:
  /

Малка река и един чудесен вир. Структурата е изградена от материали, взети от средата и чрез принципи, изразяващи същтността (духа) на мястото.

Similar projects
Top