1 Rila mountain near Kostenets
VERTIKALI

Rila mountain near Kostenets

  • Designer:


  • Year:
    2000

  • Phase:


  • Location:


  • Default parameters:


 Ванти и пръчки.

Структурата е развита между върховете на три бора над стар римски каменист път.
При конструирането, структурирането и формообразуването е заложен принцип, характерен за генезиса на боровото дърво.
Similar projects
Top