VERTIKALI

puzzle

 • Designer:
  цветан симеонов

 • Year:
  2014

 • Phase:
  прототип

 • Location:


 • Default parameters:


"Puzzle" е поредният технологичен опит след Wave" /"Вълната"/. След разкроя и изсушаването на детайлите в микровълновата сушилня, последва изравняване на деформациите и слепването на елементите до възстановяване целоста на трупата.

Мина доста време и се вижда, че целостта на дървото е стабилна и без пукнатини.

Дървото е дъб и всички налични пукнатини са настъпили в трупата преди разкроя.

Тук за първи път бе пробвано копиране по линеарен шаблон, като детайлът е върху въртяща се основа. 

 

Similar projects
Top