VERTIKALI

Bar Stool II - Mood Wood Design

 • Author:
  architect Ts. Simeonov

 • Year:
  2016

 • Phase:
  prototype series

 • Location:
  /

 • Default parameters:
  /

 Серията от три бар столчета е разработена от масивна дървесина - ясен.

Съответно с 2, 3 и 4 захвата към седалката с традиционната технология на стругованите крака.

Седалките са разработени от масив, съдържащ сърцевината на дървото и цялата графика на годишните кръгове, като е използвана технологията на разкрой, изушаване в микривълнова сушилня, обиране на деформациите и събиране на отделните части, което намалява опасноста от напукване във времето.

 

Similar projects
Top