ВЕРТИКАЛИ

Архитектурный проект жилого здания для сезонного пользования

 • Дизайнер:
  архитектор Цветан Симеонов
  архитектор Ивайло Симеонов


 • Год:
  2013

 • Фаза:
  Реализованный проект

 • местоположение:
  с.Равда, общ.Несебър

 • Основни параметри:
  площадь – 1265²

Ситуационно решение, подходи: 

Отредения за застрояване имот е  4245,64м², граничи от юг с други имоти, а от запад, изток и север  с улици. В имот 61056.82.6, м. „Чатал тепе“ – землище с. Равда, общ. Несебър има две жилищни групи и сградата на ресторанта, която касае настоящият проект. Предвижда се преустройство, надстройка и пристройка на едноетажното тяло на ресторанта във ваканционна многофамилна сграда. Съществуващата едноетажна сграда е изцяло преустроена като функция и архитектурен образ. Новопостроената пет етажна сграда е долепена в първите два етажа към съществуващата жилищна сграда. Отстоянието до страничната регулация е 5м+2м поради голямата обща дължина на застройката.   Към улицата е спазено заложеното в ПУП отстояние.

Материали за повърхностна обработка и оформяне на фасадите:

Минерални мазилки, PVC дограма, метални парапети, ондулин.

Архитектурния проект е изготвен от архитектурно ателие “Вертикали” ЕООД, под ръководството на архитект Цветан Симеонов

Архитектурна визуализация и фотомонтаж – архитект Ивайло Симеонов

Похожие проекты
Top