ВЕРТИКАЛИ

Разработка пространства между мостом и городской галерее пешеходной улице, Поморие

 • Дизайнер:
  архитект Цветан Симеонов
  архитект Ивайло Симеонов


 • Год:
  2014

 • Фаза:
  Идеен проект

 • местоположение:
  гр. Поморие

 • Основни параметри:
  /

Описание на проекта:
Необходимостта от разработката е наложена от новопроектирания мостик и преустройство на съществуваща сграда 1 в имот 503.9, гр. Поморие в градска галерия”, чиито проектни документации са одобрени и предстои реализацията им. С проектното решение се предлага решение за благоустрояване на пространството между мостика , галерията и пешеходната улица.
Обхвата на разработката е определен от задание.
В решението са отчетени:
 - мостикът като градоустройствена ос,
 - пред входното пространство на галерията ще се приобщи към общото решение за благоустрояване,
 - терена на ДСК и  разработения идеен проект за банков клон и амфитеатър.
 - въведен като акцент е елемент – тип „Водно огледало” (с водни и светлинни ефекти ) .
Предложено е преработка на паното по настилката на основната пешеходна улица, за да отпадне символът на „Кръст”- а.
Разработката е направена върху геодезическа основа в част- архитектура /благоустройство /-идеен проект без специалности.
Похожие проекты
Top