ВЕРТИКАЛИ

Идеен архитектурен проект на двуетажна еднофамилна жилищна сграда от сглобяеми стоманобетонови елементи

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2018

 • Фаза:
  идеен проект

 • Местоположение:


 • Основни параметри:
  ЗП = 92,77 м2

Разработката е направена въз основа на задание от Възложителя, като има за цел да изясни функционалното, пространствено и архитектурно-художествено решение на обекта, както и постигнатите с проекта технико-икономически показатели (площи, обеми, брой ползватели), при използване за изграждането му стоманобетонови елементи със системата IBT /термоизолационен, едроплощен, оставащ кофраж/.

Конструкцията на сградата може да бъде разглеждана като сглобяема - съставена от монолитни елементи.

За изпълнение на проекта са необходими 6 стоманобетонови елемента, предварително подготвени в завод (направа на кофраж - размери и форма според проекта; армировка, бетон). Преди доставката и монтажа им, предварително на терена трябва да бъде изградена площадката до кота 0,00.

Разпределение по нива:

- кота  0,00 – входно предверие с непосредствен достъп до двураменна стълба към второ ниво, WC и помещение с отворен план и обособени зони: кухня, място за хранене и дневна. В пространствена връзка с жилищната площ е верандата, като през топлите сезони, чрез отваряне на витрините се постига едно желано разширение на зоните за почивка, хранене и т.н. Площ на етажа – 53,50 м2 + 39,27 м2 веранда.

- кота +3,40 – две спални с площ от ~16 м2/бр. помещение, всяка със санитарно помещение и тераса. Площ на етажа – 74,20 м2.

Фасадата e комбинация от дъсчена обшивка и облицовка с Al ламарина със стоящ фалц, с PVC покритие в цвят бял. Дограмата е Al - в цвят графит. Парапетът на терасата на второ ниво е стъклен. За засенчване на верандата е проектирана пергола от метални елементи и хоризонтално положени дъски.

Технико - икономически показатели:

ЗП = 92,77 м2 /с веранда/

РЗП = 166,97 м2 /с веранда/              

 

 

Подобни проекти
Top