ВЕРТИКАЛИ

Архитектурен проект за Жилищна сграда за сезонно ползване

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов
  архитект Ивайло Симеонов


 • Година:
  2013

 • Фаза:
  Реализиран проект

 • Местоположение:
  с.Равда, общ.Несебър

 • Основни параметри:
  РЗП– 1265 кв. м

Ситуационно решение, подходи:
Отреденият за застрояване имот е  4245,64 м², граничи от юг с други имоти, а от запад, изток и север - с улици. В имот 61056.82.6, м. „Чатал тепе“ – землище с. Равда, общ. Несебър са ситуирани две жилищни групи и сградата на ресторанта, която е предмет на настоящия проект. Предвижда се преустройство, надстройка и пристройка на ресторанта във ваканционна многофамилна сграда. Съществуващата едноетажна постройка е изцяло преустроена като функция и архитектурен образ. Новопостроената пет етажна сграда е долепена в първите два етажа към съществуващата жилищна сграда. Отстоянието до страничната регулация е 5 м+2 м поради голямата обща дължина на застройката. Към улицата е спазено заложеното в ПУП отстояние.
Материали за повърхностна обработка и оформяне на фасадите:
Минерални мазилки, PVC дограма, метални парапети, ондулин.
Архитектурният проект е изготвен от архитектурно ателие “Вертикали” ЕООД, под ръководството на архитект Цветан Симеонов
Архитектурна визуализация и фотомонтаж – архитект Ивайло Симеонов.

 

Подобни проекти
Top