ВЕРТИКАЛИ

Архитектурен проект на Ваканционен комплекс, местност Бостанлъка, Несебър

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2007

 • Фаза:
  Реализиран проект

 • Местоположение:
  м. "Бостанлъка", гр. Несебър

 • Основни параметри:
  РЗП - 8555м2

Ситуиране, подходи:
Отредения за застрояване терен е 7129м2 и граничи от изток със съществуващ път, а от запад, север и юг с други поземлени имоти. Осигурено е паркиране в рамките на имота. Застройката в имота има за цел оптимално да следва релефа на терена, добра ориентация на апартаментите относно географските посоки и природните дадености и отварянето на вътрешното пространство към юга. В свободното вътрешно пространство са разположени бар, басейни и зони за отдих.
Обем и съдържание по нива:
Развити са три основни нива на коти – +2,80, +5,60 ,+8,40/тези коти са условно приети за етажите, а абсолютните коти на всички секции са различни/ с по 36; 40 и 36 жилищни единици от различни типове. Съответно: едностайни, двустайни и тристайни апартаменти. Има осем отделни входа – съответно „А”; „В”; „С”; „D”; „E”; „F”; ”G” и “H”, като през повечето входове са оформени проходи. Архитектурният образ е в съответствие със съдържанието на сградата и духа на територията.

Фасадите са обработени с каменни облицовки, минерални мазилки, дървени парапети и PVC дограма.

Целият Архитектурен проект на комлекса е изготвен във фаза – работен проект от Архитектурно Ателие “Вертикали” ЕООД, под ръководството на архитект Цветан Симеонов

Подобни проекти
Top