ВЕРТИКАЛИ

Архитектурен проект на Ваканционен комплекс - Гранд Камелия, Слънчев бряг

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2007

 • Фаза:
  Реализиран проект

 • Местоположение:
  к.к. „Слънчев бряг-запад”

 • Основни параметри:
  РЗП– 21 660м²

Описание  на проекта:
Теренът е със силно издължена форма и от три посоки  е обслужен с улици. Стремежът при застрояването му да се оформят две ослънчени рекреационни пространства  около басейните и като цяло чрез членение на обемите да се премахне неприятното въздействие на голямата дължина на застрояването. Развити са четири основни нива на коти – +3,40, +6,20 ,+9,00 и +11,80 с по 64 и 60 жилищни единици от различни типове.Съответно : едностайни, двустайни и тристайни апартаменти.На кота 0,00 са разположени – магазинни помещения, рецепция, апартаменти и офиси.Има шест отделни входа – съответно „А”; „В”,„С”, „D”, „E” и „F”, като през всички входове  са оформени проходи.
Целият aрхитектурен проект на комплекса е изготвен във фаза – работен проект от aрхитектурно Ателие “Вертикали” ЕООД, под ръководството на архитект Цветан Симеонов
Подобни проекти
Top