ВЕРТИКАЛИ

Архитектурен проект на жилищни сгради, гр.Ахелой, обл. Бургас

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2009

 • Фаза:
  Реализиран проект

 • Местоположение:
  гр. Ахелой, обл. Бургас

 • Основни параметри:
  РЗП – 27529.86м2

Разработката е  направена въз основа на виза и задание от Възложителя.
Ситуационно решение, подходи:
Парцелът е с площ  19126м2. Граничи от север и запад с улици, а от изток и юг с други имоти. Застройката ще се извърши на II етапа, като I етап е в процес на изпълнение. Настоящият проект  касае II етап, който включва: блок „IV” – многофамилна жилищна сграда за сезонно ползване и 3 еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване. Блок „IV” се намира в западната част на парцела и е цел на настоящата разработка. Осигурени са необходимия брой места за паркиране за сграда за временно обитаване- приравнена като предназначение към т. 28 или т. 30, чл. 24 от Наредба 2 за „Планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии”.
Съдържание:
Сградата представлява многофамилна жилищна сграда за сезонно ползване на  пет етажа и един терасовиден. Апартаментите са три типа – студио, с една спалня и с две спални.  Блок „IV” има пет входа, като във вход „F” има 47 апартамента, във входове „G” и „H” – по 66 апартамента, във вход  „I”  –  75 апартамента, а във вход  „J”  –  33 апартамента.   
Архитектурен образ:
Търсен е архитектурен образ в съответствие с архитектурната среда. Покривът е скатен с керемиди и дървени стрехи. Боядисването е в комбинация от светла и по-тъмна минерална мазилка и бели чела на терасите. Дограмата е PVC – бял цвят. Парапетите са дървени.
Подобни проекти
Top