ВЕРТИКАЛИ

Жилищни сгради, местност Синетудис, Созопол

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2008

 • Фаза:
  Техничестки проект

 • Местоположение:
  м. Синетудис, гр. Созопол

 • Основни параметри:
  РЗП – 1904,25 м2

Ситуационно решение, подходи
Парцелът е с обслужваща улица от североизток. В парцелът има две вилни сгради. Поради денивелацията на терена застройката е разседната с 1,40м . Основният подход е от запад.
Разпределения по нива – Сграда А:
-на кота -1,40 се намират: девет избени помещения.
-на кота 0,00; +1,40 се намират : вход за сградата и три двустайни апартамента. ЗП на етажа 199,05м2.
-на кота +2,80;+4,20 се намират : три двустайни апартамента. ЗП на етажа 257,22м2
-на кота +5,60;+7,00се намират : три двустайни апартамента.ЗП на етажа 247,98м2
-на кота +8,40;+9,80 се намират : тавански помещения и покривни тераси.
Разпределения по нива – Сграда Б:
-на кота -2,80 се намират: осемнадесет избени помещения.
-на кота 0,00; -1,40 се намират : вход за сградата, един едностаен, три двустайни и един тристаен апартаменти. ЗП на етажа 328,05м2.
-на кота +1,40;+2,80 се намират : един едностаен, три двустайни и един тристаен апартаменти. ЗП на етажа 405,06м2
-на кота +4,20;+5,60 се намират : един едностаен, три двустайни и един тристаен апартаменти. ЗП на етажа 401,50м2
-на кота+7,00; +8,40 се намират : два едностайни, един тристаен и една стя със санитарен възел. ЗП на етажа 259,31м2
Материали за повърхностна обработка и оформяне на фасадите:
Цветни минерални мазилки, PVC дограма, стъклени парапети, ондулин. Строителство – по монолитен начин, стоманобетонова носеща конструкция, с осигурена топлоизолация.
Сградата е проектирана съгласно действащите в страната нормативни документи и осигурява необходимите условия за безопасност и хигиена на труда и обитаването. Същата да се оборудва с необходимите по Наредба №2 подвижни противопожарни средства. Реализацията на обекта не предполага извън нормативно замърсяване на околната среда или шум.
Целият Архитектурен проект на сградите е изготвен във фаза – технически проект от Архитектурно Ателие “Вертикали” ЕООД, под ръководството на архитект Цветан Симеонов
Подобни проекти
Top