ВЕРТИКАЛИ

Идеен архитектурен проект на жилищна сграда в м. „ГГЦ Зона В 17“, район „Сердика“, гр. София

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов и архитект Елена Опърлакова

 • Година:
  2018

 • Фаза:
  идеен проект

 • Местоположение:
  гр. София

 • Основни параметри:
  ЗП = 413.34 м2
  РЗП обща = 4126.65 м2


Проектът е разработен в съавторство с арх. Елена Опърлакова от архитектурно студио "Тектони" София. Възложителят е испанска фирма, която е организирала избора на изпълнител под формата на конкурс - с разработването на идеен проект.

Отреденият за застрояване имот е 798 м² по КК и граничи от изток, запад и север с други имоти, а от юг през бул. „Сливница” - с Владайска река.

Проектното решение е съобразено с абсолютните коти и отстояния, посочени в одобрен от Столична община ПУП-ИПРЗ и РУП за УПИ XI-449,450, кв. 25, м. „ГГЦ Зона В 17“, район „Сердика“, гр. София. Новопроектираната постройка е на калкан от запад с офисна сграда, а от изток - със сграда, чието строителство предстои и в съответствие с наложените градоустройствени специфики на терена и отстъпването във височина според силуетния план към дъното на парцела на север.

По желание на Възложителите по-голям процент от апартаментите в сградата са с жилищна площ между 60-80 м2. Осигурени са общо 35 самостоятелни обекта /апартаменти и офиси/ като за всички тях са обособени места за паркиране и складови помещения, разположени на сутерена и приземния етаж.

Спазено е изискването на ЗУТ и Наредба 4 и е осигурена достъпна среда, както и функционална обвързаност чрез ясни и къси маршрути за хора с увреждания, за нуждите на които е обособен апартамент и достъпно място на паркинга до входа на сградата.

Конструкцията е традиционна монолитна стоманобетонна, с осигурена топлоизолация. Покривът е комбиниран – плосък и скатен, като последните са покрити с Al ламарина със стоящ фалц, с PVC покритие в цвят графит.

Вертикалната комуникация в сградата е осигурена с асансьор и двураменна стълбищна клетка.

Материалите, използвани за повърхностна обработка на сградата и оформяне на фасадите са: мазилка – сива; каменна облицовка – гранит; обшивка – HPL; даграма PVC /Al - сива и еталбонд – бял. С цел намаляване на шума от преминаващия по бул. Сливница автомобилен трафик, терасите са остъклени с плъзгаща, сгъваема система – тип „хармоника”. Ултра тънкият дизайн на видимите Al хоризонтални профили позволяват външната среда да се „влее” във вътрешността на помещението по един съвсем естествен начин.

Технико-икономически показатели:
    УПИ- 798 м2
    Допустими градоустройствени показатели
    Пзастр.  - 80%
    Кинт    -  5 
    Позел.  - 20%

Достигнати градоустройствени показатели
    РЗП за Кинт=3171,22 м2 (без сутерени озеленени покривни тераси)
    РЗП обща = 4126.65 м2
    ЗП = 413.34 м2
    Озеленени покривни тераси - 164,79 м2
    Пзастр.  - 51.80%
    Кинт    - 3,97
    Позел.  - 20%,  достигнати с озеленяване на покривните тераси.
    Паркоместа - 35

Подобни проекти
Top