Пристройка към Гранд хотел Велинград

 • архитектурен проект хотел - 1
 • архитектурен проект хотел - 2
 • архитектурен проект хотел - 3
 • архитектурен проект хотел - 4
 • архитектурен проект хотел - 5
 • архитектурен проект хотел - 6
 • архитектурен проект хотел - 7
 • архитектурен проект хотел - 8
 • архитектурен проект хотел - 9
 • архитектурен проект хотел - 10
 • архитектурен проект хотел (1)
 • архитектурен проект хотел (2)
 • архитектурен проект хотел (3)
 • архитектурен проект хотел (4)
 • архитектурен проект хотел (5)
 • архитектурен проект хотел (6)
 • архитектурен проект хотел (7)
 • архитектурен проект хотел (8)
 • архитектурен проект хотел (9)
 • архитектурен проект хотел (10)

Гранд хотел Велинград е разположен на живописен хълм в квартал Лъджене и предлага панорамна гледка на своите гости както към красивата природа наоколо, така и към града, известен като СПА столицата на Балканите.

 

Ситуационно решение и подходи
Отреденият за застрояване имот, УПИ VIII4806, кв. 398, с отреждане „За хотел”, е с площ от 17098 м². Граничи от север и запад с други имоти, а от юг и изток – с улица от регулационни план на гр. Велинград. В имота има постройки за хотел и обслужващи го сгради. Проектът дава решение за ново застрояване – четириетажна пристройка към боулинг зала и пиано бар и е за жилищна сграда за отдих - апартаментен тип (за постоянно обитаване). Съобразен е с даденостите на терена (голяма денивелация), градоустройствените и обемно-устройствени изисквания (визия и габарити на сградата, ситуирането ѝ в парцела, функционално решение, площ на помещенията, височина на етажите и т.н.); както и комуникационните връзки вътре в имота и използваните строителни материали за архитектурното оформление на фасадите. Паркирането е решено в две от нивата на сградата – чрез директен достъп от улицата. Сградата е достъпна от всички страни – от север – през рампа, от изток – директно от улицата, от юг – входове на нива -2,90 и 0,00, и от запад – чрез топла връзка със съществуващата сграда, в която са разположени хотелски стаи, пиано бар и зала за забавления и игри (боулинг).


Обемно-планировъчно решение 
кота –5,80 – вход от улицата; полуподземен гараж
кота -2,90 – вход от север през рампа; вход от юг; гараж
кота 0,00 – вход от юг; коридор със стълбищна клетка и общо десет апартамента – един, от които – тристаен, останалите - двустайни;
коти +2,90, +5,80 – типов етаж – коридор със стълбищна клетка; по десет апартамента на етаж - съответно два, от които тристайни, останалите двустайни;
кота +8,70 – вход – топла връзка със съседната сграда; коридор със стълбищна клетка и общо осем апартамента - три тристайни и пет двустайни;
Светлата площ на помещенията, както и на жилищата е посочена в съответните разпределения по нива.

Материали - вписване на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда
Сградата е предвидено да се изпълни като традиционно монолитно строителство - стоманобетонна конструкция с плосък покрив.
Като архитектура е търсен съвременен, изчистен образ, а с влагането на естествени, традиционни материали като камък и дърво – връзка с архитектурата на съществуващите сгради в имота. 
Материалите, използвани за повърхностна обработка и оформяне на фасадите са: бяла мазилка, каменна облицовка и дървена обшивка
Бордовете на терасите, козирките и дограмата са в цвят графит, като парапетите са от закалено стъкло в метална рамка.


Постигнати градоустройствени показатели

УПИ – 17098 м2
ЗП пристройка - 856.10 м2
РЗП пристройка - 4842 м2
ЗП общо за УПИ – 11968,60 м2
РЗП общо за УПИ – 25647 м2
 

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2022

 • Фаза:
  Идеен проект

 • Локация:


 • Основни параметри:
  РЗП пристройка - 4842 м2

Подобни проекти:

Моля, прочетете "ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ". Сайтът ни използва бисквитки