Жилищни сгради в Меден рудник, зона Г, гр. Бургас

 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 1
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 2
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 3
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 4
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 5
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 6
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 7
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 8
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 9
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 10
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 11
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 12
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 13
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас - 14
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (1)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (2)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (3)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (4)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (5)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (6)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (7)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (8)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (9)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (10)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (11)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (12)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (13)
 • Архитектурен проект на жилищна сграда в Меден Рудник Бургас (14)

Ситуационно решение и подходи

Жилищните сгради са разположени в два съседни парцела: УПИ XVIII -1640, с площ 1841 м2 и УПИ XXIII – на площ 1165,23 м2. Граничат от юг и изток с улица, а от запад и север - с други имоти. Свободно в първия парцел са ситуирани 4-ри еднофамилни триетажни жилищни сгради, а във втория – 1 многофамилна, четири етажна жилищна сграда. .
Сграда „А1„ и Сграда „А2„ (огледална) представляват жилищни сгради с две еднофамилни жилища, които са с общ зид и с отделен вход. Сгради „B1”и  B2” са еднакви и представляват жилищни сгради, всяка с по две еднофамилни жилища, които са с  общ зид и с отделен вход.
Застройката е ситуирана в границите на ограничителните линии на застрояване. Основните подходи за автомобили и за достъп до сградите са от изток.

 

Обемно-планировъчно решение

Еднофамилни жилищни сгради
Всяко жилище е със следното разпределение по нива:
- кота + 0,00, -0,45:  входно предверие, дневна с трапезария и кухня, WC  
- кота +2,80 : две спални и две бани (като за сгради „B1”и  „B2”- три спални)
- кота +5,70 : кабинет, склад и баня

Материали за повърхностна обработка и оформяне на фасадите

Конструкцията е традиционна - монолитна стоманобетонова с осигурена топлоизолация. Покривът е плосък.
Цветово решение - бяла и сива минерална мазилка; Al дограма - цвят графит; каменна облицовка - тип „глид зидария“; вентилируема фасадна система CW40 цвят Winchester. Парапетът  на терасите e стъклен.

В ситуацията са показани всички характерни коти по терена.
Общо  местата за паркиране в парцела са 12 броя.

Постигнати градоустройствени показатели:
Сграда „А1” :   ЗП = 107м2     РЗП = 297м2
Сграда „А2” :   ЗП = 107м2     РЗП = 297м2
Сграда „В1” :   ЗП = 138м2     РЗП = 461м2
Сграда „В2” :   ЗП = 138м2     РЗП = 461м2
Общо 4-те сгради:  ЗП = 490м2     РЗП = 1516м2
Пзаст. - 27 %   
Кинт -  0,82                                               
Позел. - 40 %

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2022

 • Фаза:
  технически проект

 • Локация:


 • Основни параметри:


Подобни проекти:

Моля, прочетете "ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ". Сайтът ни използва бисквитки