ВЕРТИКАЛИ

Административна сграда, шоурум и складова база - Salex - гр. Бургас

 • Проектант:
  архитект Цв.Симеонов

 • Година:
  2008

 • Фаза:
  Реализиран проект

 • Местоположение:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  /

Ситуиране, подходи:
Отредения за застрояване терен е 5251м2 и граничи от изток и юг със съществуващ път, а от изток, север и запад с други поземлени имоти. В парцела има производствена сграда и застрояването на новата сграда е на запад от нея. Основният подход за сградата е от юг.
Обем и съдържание по нива:
-на кота +0,00:   производств. хале
-на кота +5.87 : монтажно помещение, бояджийно помещ., склад, съблекални, столова и санитарни възли
-на кота +9.47 : офиси, заседателна зала
Конструкцията на сградата е метална. В зоната на пода над металната конструкция, върху лт ламарина, като оставащ кофраж е излята бетонова настилка…Покривната конструкция-метални рамки и столици и върху тях панели с наклон 2% и хидроизолация….По фасадите – върху монтажна скара –моно панели…калканите са монолитни – тухлена зидария и бетонови пояси….
Технология – технологичен процес, технологично оборудване.
Производствения процес представлява – изрязване с гредови циркуляр на детайли за мебели от ламинирани плоскости от дървесни частици и тяхното кантитане с pvc кант. Детайлите са предназначени, както за фирми за производство на мебели, така и за частни лица за лични нужди…Плоскостите са с размери 366/180см и се складират на конзолни стелажи на нива до височина 4.50м. Разтоварването, складирането и подаването им в работното хале става с мотокар.
Входовете и изходите – суровина/ламинирани плоскости/, готова продукция/изрязани детайли/, клиенти и персонал са означени на чертежа.
Работното хале е с размери с височина 5м до окачения таван.В него са разположени гредовия циркуляр-3бр, 2бр. кантиращата машина и един център, като са спазени необходимите отстояния за обслужване на машините. Отредено е място за временно складиране на детайли на евро-палети за една поръчка, след което палетите с палетна количка се изкарват от работното хале и се складират в зоната на склада. Където изчакват експедиция. В работното хале е осигурено естествено и изкуствено осветление, обща и локална вентилация/ на циркуляра за отвеждане на стърготините/… Стърготините се събират в найлонови чували и заедно с отпадъците от изрязването се извозват за сметището…
Двете машини в работното хале се обслужват от по двама работника и един мотокарист-общо 12 работника , за който са отредени битово помещение, санитарен възел и помещение за почивка.
На вторият етаж е монтажното и отделението за лакиране, което става в камера със собствена вентилация…
Сградата е проектирана съгласно действащите в страната нормативни документи и осигурява необходимите условия за безопасност и хигиена на труда и обитаването. Същата да се оборудва с необходимите по Наредба №2 подвижни противопожарни средства. Реализацията на обекта не предполага извън нормативно замърсяване на околната среда или шум.
Подобни проекти
Top