ВЕРТИКАЛИ

Архитектурен проект за Полиграфска къща "ДАРС"

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2008

 • Фаза:
  Реализиран проект

 • Местоположение:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  УПИ– 5625м2 / РЗП– 4600м2 / ЗП – 2510м2

Полигравска къща “ДАРС” е основана 1994г. и в момента е утвърдена на външния пазар с печат на луксозни етикети и опаковки.Теренът се намира на пътя Бургас - София и в посредствена близост до Метро, Автосервиза на Мерцедес и бензиностанция OMV. Облика на сградата се оформя от административна част и предпечатна подготовка, където е обособен основния подход и архитектурно е отбелязан с изявена колонада от видим бетон. Ориентацията на остъклените фасадни плоскости, както и техния наклон са търсени с цел предотвратяване на прегряване и постигане на характерен архитектурен образ.
Производственият процес изисква постоянно изкуствено осветление, влажност и температура.
Конструкцията на сградата е съчетана – монолитна в зоната административната част и предпечатната подготовка и сглобяема от стоманобетонови елементи за работното хале и складовете. При извеждане на архитектурния образ са взети в предвид спецификата на мястото, производството, както и стремежа на фирмата за налагане определен корпоративен имидж…
 
Целият Архитектурен проект на сградата на печатница "ДАРС" е изготвен във фаза – работен проект от Архитектурно Студио “Вертикали” ЕООД, под ръководството на архитект Цветан Симеонов
 
Проектът е носител на втора награда в категория “промишлени сгради” на “ARCHITECTURAL IDEA 2007″
Подобни проекти
Top