ВЕРТИКАЛИ

Архитектурен проект на Автосервиз и шоурум на "Шкода", Бургас

 • Проектант:
  Архитект С. Бурулянов
  Архитект Цв. Симеонов


 • Година:
  2007

 • Фаза:
  Реализиран проект

 • Местоположение:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  гр. Бургас

Skoda automobilová a.s. e четвъртата марка на Volkswagen Group заедно с VW, AUDI и SEAT. През 2007 г. е открит голям и модерен Шкода Център в гр.Бургас, проектиран и изпълнен според изискванията на “Шоурум концепт Шкода”. Както всяка утвърдена марка, така и Skoda имат систематизирани изисквания към сервиза, обслужването и визията, които проектанският екип е спазил в настоящия проект. Променена е само носещата конструкция на сградата, която в типовия проект е разработена от метални ферми. В случая пространството на шоурума е овладяно със стоманобетонова конструкция, съчетана с гредова система и черупка.
Ситуационно решение, подходи:
Сградата е ситуирана в УПИ IV-13, кв. 8, ПЗ”Победа”, гр.Бургас. В челото на парцела, изцяло остъклени са шоурума и търговската площ. След тях са развити:- администрацията, работното хале, складът за резервни части и котелното. . Основният подход за търговската площ и административната част е от запад, а за сервиза – от изток. В рамките на имота е осигурен паркинг. Сградата е обходима и достъпна от всички страни.
Oбемно-пространствени характеристики и архитектурен образ.
Стремежът в процеса на проектирането е максимално спазване на определени технологични схеми и обемно-пространствени принципи, наложени от корпоративния стил и визия на  “skoda”.
Съдържание:
-на кота 0,15 – диагностика, инструментална, склад резервни части, халета за ремонт на леки и товарни автомобили, архив, котелно и битовка.
-на кота 0.00– шоурум и търговска. площ, офиси, приемчици,
-на кота +3.30 – офиси и гостни
Конструкцията е монолитна в зоните на етажните разпределения и метална в зоната на шоурума и халетата за товарни и леки автомобили. Външните стени са изградени с метални панели, а преградните са от YTONG, гипсокартон и алуминиева дограма.

Подобни проекти
Top