Архитектурен проект на сграда - закрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица

 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър - 1
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър - 2
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър - 3
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър - 4
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър - 5
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър - 6
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър - 7
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър (1)
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър (2)
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър (3)
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър (4)
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър (5)
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър (6)
 • Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб, с. Кошарица, общ. Несебър (7)

Архитектурен проект на сграда - зактрита автобусна спирка и компютърен клуб в с. Кошарица е направена по искане на община Несебър, издадена и съгласувана виза  и има за цел да даде предложение за преустройство на съществуващата сграда в автобусна спирка.

При извеждането на архитектурния образ има фиксиране върху думата ”кошара”, която е в генезиса на името на селото. Използвани са основни елементи, наложени от кошарата като архитип, за развитие и формообразуване при настоящата сграда с цялата свобода, която съвременната архитектура позволява.

Съществуващата сграда е едноетажна полумасивна постройка, с размери 5.50 м на 19.30 м. В момента част /около половината/ от сградата се използва за компютърен клуб, а другата част е неизползваема. Намеренията са да се запази компютърният клуб като такъв, а неизползваемата част да бъде преустроена за изчакване на закрито на автобуса. За целта е необходимо отварянето на вход и остъкляването на плътната северна стена.

След оглед на сградата и конструктивно становище, че същата няма колони и надеждна основа, а покривната ѝ конструкция - „кара-таван” -е компрометиран, следва че не може да бъде преустроена и ползвана без да са направени съществени промени по укрепване на конструкцията ѝ. 

Ситуиране:

Сградата се намира в центъра на селото. Срещу нея има паркинг и ресторант. Мястото има потенциал за създаване на разпознаваем елемент от урбанизираната среда. 

Преустроената площ е 107.00 м2

Вложените материали за оформяне на фасадите са обичайни за средата: дъсчена обшивка, бяла гладка мазилка, бяла метална обшивка по бордовете и покрива, сива алуминиева дограма.

Под ръководството на архитекти - Симеонови е разработен цялостен архитектурен проект - фаза работен проект.

фото монтаж - архитект Ивайло Симеонов

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов
  архитект Ивайло Симеонов


 • Година:
  2015

 • Фаза:
  реализиран проект

 • Локация:
  с.Кошарица, община Несебър

 • Основни параметри:
  107 кв.м

Моля, прочетете "ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ". Сайтът ни използва бисквитки