ВЕРТИКАЛИ

Архитектурен проект на Сервиз и шоурум на "BMW" София

 • Проектант:
  архитект Даниела Янкова
  архитект Ивайло Симеонов
  Петър Герджиков


 • Година:
  2014

 • Фаза:
  Идеен проект

 • Местоположение:
  гр. София

 • Основни параметри:
  /

Подобни проекти
Top