Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект

 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект - 1
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект - 2
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект - 3
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект - 4
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект - 5
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект - 6
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект - 7
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект - 8
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект (1)
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект (2)
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект (3)
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект (4)
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект (5)
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект (6)
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект (7)
 • Бургаска Художествена Галерия, конкурсен архитектурен проект (8)

* Ситуация

Ситуирането е предопределено от ПУП и силуетния план и все пак можем да отчетем средата и нейното въздействие. НИНКН смятат, че застройката вдясно по ул. „Богориди” е основната за оформяне на силуета – такава е и направената и одобрена разработка на ПУП и силуетен план. Истината е, че одобрения силуетен план не отчита цялостната обемно – градоустройствена среда на улично – площадните пространства, в които се намира застройката. Накратко може да се каже, че сградата на Община Бургас на арх. Овчаров е много по-важна като условия за търсене на съответствие.

* Идентичност на сградата

За да означим сградата като „галерия” т.е. да й създадем идентичност следваме следния алгоритъм:

1. Даваме кратко и ясно описание на „галерия”:

Галерията е пространство за експозиция на картини в рамки, скулптури върху постаменти и има собствен фонд от картини и скулптури, които се съхраняват в хранилища.

2. Определяме основните понятия и смислови връзки:

– картина – рамка – експониране

– скулптура – постамент – експониране

– галерия – хранилище – експониране

3. Създаваме съответни графични символи – знаци, които да бъдат в основата на пластичното изграждане на сградата:

Рамката, постамента и хранилището са компоненти, обслужващи галерията и експонирането.

За да изглежда сградата като галерия т.е. за да означим същността на сградата при пластичното изграждане на обемите са изследвани следните смислови връзки:

– галерия – експозиция на картини и скулптура

– скулптура – експозиция – постамент

– картина – експозиция – рамка

Ако трябва да напишем смислено изречение с всички до тук думи, можем да кажем:

Галерията е експозиция на картини в рамки, скулптури върху постаменти и със собствен фонд от картини и скулптури, които се съхраняват в хранилища.

Рамката, постамента и хранилището са компоненти, обслужващи галерията и експонирането. Тези компоненти са избрани и въведени като символи – знаци, които са в основата на пластичното изграждане.

* Формообразуване

Простотата, чистотата и неутралността са характерни за средата при експониране на произведения на изкуството. Ортогоналността като принцип на формообразуването добре приляга за постигане на тези характеристики, а и съответства на заобикалящата архитектурна среда – най-вече на сградата на Община Бургас, като доминанта в уличното пространство.

* Материали

При изграждането на обекта са използвани три материала /като не броим прозрачното стъкло/- камък, дърво и бялата плоскост. Камъкът и дървото са естествени материали, които често са част от изграждането на творбите и добър естествен фон за експонирането им и оформянето на рамките и постаментите. Бялото е символ на неутралното и начало на всяко произведение на изкуството, най-добрия фон за експониране.

– Екстериор – камъкът /гладък врачански варовик/ се използва за облицовка на партерния етаж и там, където същата плоскост преминава във височина. Така се осъществява връзката с терена и се внася определено съответствие с архитектурната среда /същия материал е използван за сградата на Община Бургас/. Дървото и белия материал са по-леки и участват в пластичното изграждане на горните етажи.

– Интериор – камъкът е положен като настилка в общите части – стълба и коридори. Дървото се използва като подова настилка в изложбените зали, а всички стени и тавани са бели.

* Съответствие със силуетния план

Спазени са котите корниз и било, както и основната идея за архитектурен акцент на ъгъла на ул. Богориди и ул. Александровска. Спазени са и заложеното в силуетния план хоризонтално и вертикално членение по фасадите. Приложена е схема, на която се виждат съответствията. На главната фасада е монтирано информационно електронно табло с размери 7.30*1.70м.

* Функционално разпределение и квадратури:

Функционалното разпределение по етажи и квадратури е в съответствие със заданието на възложителя.

* Сутерен: Зала за иконна сбирка – 169.97 кв.м.; хранилища – 43.84 кв.м., 30.05 кв.м.; техническо помещение – 22.39 кв.м.

* Приземен етаж: входно фоайе със стълба, асансьор, информация, гардероб и охрана – 84.86 кв.м.; многофункционална зала – 111.69 кв.м.; зала за постоянна експозиция – 43.84 кв.м.; хранилища – 8.99 кв.м.; реставрационно ателие – 12.33 кв.м.; карантинно помещение – 6.16 кв.м.; WC – 3бр; помещение за ел. табло

* 1ви етаж: зала за постоянна експозиция – 260.65 кв.м.; хранилище към залата – 14.92 кв.м.; склад – 4.36 кв.м.

* 2ри етаж: зала за постоянна експозиция – 260.65 кв.м.; хранилище към залата – 14.92 кв.м.; склад – 4.36 кв.м.

* 3ти етаж: офис директор – 14.39 кв.м.; офиси персонал – 3 бр.; сервизни помещения персонал и WC; библиотека – 14.37 кв.м.; архив музейна документация – 27.25 кв.м.; склад – 7.95 кв.м.;

* Изложбени и многофункционални зали – това са основните функционални пространства. Целта при обособяването им е да получим максимална височина и простор, без вътрешни колони, което да позволи голяма свобода при аранжирането на експозициите.

* Стълбище и асансьор

С цел осигуряване на максимално използваема площ, са развити само 1 стълбище и 1 асансьор. Мястото на стълбата е подбрано така, че да отговаря на противопожарните норми за евакуация и е осветено от 1ви етаж нагоре.

Асансьорът е достатъчно голям, за да:

– Отговаря на изискванията за достъпна среда и обслужва всички нива.

– Остъкляването му откъм вътрешния озеленен двор, който ще се използва за външна експозиция, осигурява приятни визуални възприятия.

Откритото вътрешно пространство визуално се възприема и от остъклената стълбищна клетка.

– Достъпът до него е от кота +4.80 – от стълбищната клетка.

– Може да се използва за обслужване на галериите и осигурява добра връзка между хранилищата на кота +3.60 и галериите по етажите – затова има втора врата на нивото на хранилищата. Размерът на асансьора е 210*180см. Машинното отделение се намира в горната част на асансьорната шахта. Стълбището преодолява партерния етаж с 4 рамена, с което се свежда до минимум загубата на площ. Стълбищното рамо е с широчина 130см.

* Остъкляване

В изложбените зали остъкляването е горно ивично 70см., не пречи на експонирането на картини и осигурява частично естествено осветяване. На места /2-3 места в големите зали на 2ри и 3ти етаж/ са спуснати вертикални ивици 70см., с цел да се запази възможността за визуална връзка с площадните пространства наоколо, и за обслужване на външните цветарници по фасадата. В многофункционалната зала остъкляването е по-богато, защото се предполага, че ще може да се използва за част от мероприятията, а за тези за които светлината пречи, ще са осигурени начини за затъмняване. Последният офис етаж е изцяло остъклен от юг и запад с възможност за частично засенчване с вътрешни щори при необходимост.

При реализацията на сградата ще бъдат подбрани вида на стъклата и дограмата така, че да отговарят както на естетическите изисквания, така и на изискванията от проекта за ТТЕ.

* Конструкция

Като цяло конструкцията на сградата е смесена – стоманобетонна и метална. Сутерена е изграден монолитно. Монолитни са стълбищната клетка и асансьора, както и колоните и шайбите. Големите полета на изложбените зали са премостени с основни метални греди през 3м. в късата посока и второстепенни перпендикулярни през 1.5м. След това върху тях с оставащ кофраж от LT ламарина са залети с бетон етажните плочи. Така успяваме да осигурим сравнително малка височина на конструкцията и липса на вътрешни колони в залите. Последният етаж е с метални колони, метални греди и леки покривни монопанели, с цел понижаване теглото на етажа, който е прибран навътре и на практика теглото му се поема от конструкцията под него.

 

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов
  архитект Ивайло Симеонов


 • Година:
  2014

 • Фаза:
  Конкурсен проект - II награда

 • Локация:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  РЗП – 1599 кв.м. /със сутерена/

Моля, прочетете "ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ". Сайтът ни използва бисквитки