ВЕРТИКАЛИ

Мостик и Приморски парк, гр. Бургас - конкурсен проект

 • Проектант:
  архитект Цв.Симеонов

 • Година:
  2009

 • Фаза:
  Конкурсен проект - награден проект

 • Местоположение:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  /

Потенциала на разработваната територия зависи на първо място от местоположението и достъпността и.
Местоположението на територията е уникално – връзката с морето, хоризонта и изгрева. Като израз на задълбочаване на тази връзка е появата на мостика преди много години. Запазването на непрекъснат визуален контакт с природния феномен при функционалното структуриране на територията се превръща в основна цел на архитектите.
Достъпността до територията от алеите по протежение на брега е лесна, но поради релефа достъпността от най-динамичната зона – терасата пред казиното, което е завършека на ул.„Богориди”е наистина затруднена. Много от хората предпочитат да не слизат и качват многото стъпала, а за майки с колички и инвалиди на практика достъпа е невъзможен без голямо удължаване на пътя. За повишаване на активността на територията е предложено слизане с два асансьора и пасарелка от втората тераса пред казиното.
Как проекта отговаря на критериите определени за оценка?
- Обвръзаност със съществуващата алейна мрежа - проектното решение е изцяло съобразено със съществуващата алейна мрежа. Новоизграден участък от алея е единствено пред заведението на юг от моста с цел да остане визуалната обвързаност на преминаващите с морето.
- Съответствие с действащия ПУП на гр. Бургас - наложените леки отклонения от действащия ПУП са във връзка с начина по който е развита съществуващата стълба към паметника и невъзможността пред нея да се развие застройка.
- Обвръзка на обемното решение с общото силуетно решение на територията- територията е наситена със силен заряд заради природните дадености и е предпоставка за смели архитектурно-конструктивни решения. Не случайна е появата на сградата на казиното, която е доминираща в силуета на територията и е чудесна база за търсене на съответстващ съвременен архитектурен образ.
- Максимално съобразяване с характеристиките на терена - стръмния терен позволява застройките по крайбрежната алея да са опрени в ската и това да осигури непрекъснат визуален контакт с морето и в същото време да останат ниско и да не се налагат като силует от по- горните алеи.
- Степен на намеса в мостовото съоръжение - от моста са отстранени периферните конзолни стоманобетонови елементи, които са потенциално най- опасните зони и са заменени с метални конзоли на достъпни за инспекция дюбели. Това е дало възможност за ново третиране на силуета и вкарване на дървото като естествен и топъл материал, който прави асоциация с традиционното старо изпълнение на моста. Дървото е използвано още като настилка, пергули и елементи от дизайна/пейки, цветарници, кошчета/. Направено е още: Оширяване на 60 метрова ивица покрита с пергула. Изместване на стълбата и фара конзолно извън габарита на моста, което е довело до увеличаване на пространството и на двете нива. Намерено е място на съоръжение за скокове и пристан.
- Видове и растер на настилките – за основна настилка на моста и откритите тераси към заведенията е избрано дървото, членено с бели ивици от плочи.
- Осветление – за осветяването на територията са проектирани няколко вида осветителни тела. Индивидуалният дизайн на осветителните тела води до органичното им вплитане в цялостната идея на комплекса и допринася за по силното му въздействие. Предвидените осветителни тела са съвременни LEDсистеми с десетократно по голяма ефективност от традиционните. Предвидени са и няколко вида ефектно осветление – фара, седемте пилона на пергулата и вграденото в пода осветление (което е в зона позволяваща ревизия отдолу).
- Озеленяване - заложено е богато по цялата територия – в цветарници, съчетавани с места за сядане по моста и за оформяне на периферията на подпорните стени. Падаща растителност по подпорните стени прави по приятно възприемането на плътните стени, а зацветяването от страната на алеята и към откритите тераси на заведенията ще обогати и без това впечатляващата природна картина.
- Доброто функционално зониране се базира на осигуряване на непрекъснат визуален контакт с морето на всички функционални групи – разхождащите се по крайбрежната алея, почиващите по пейките, седящите в заведенията.
За моста е важно да се осигурят условия за развитие на различни функционални зони, където пешеходци, рибари, яхт и сърф клубове, спасители и др. да намират своето място. С тази цел е направено следното: В определен участък (60м по дължина) чрез двустранно разширение е обособена зона, покрита с пергула, широка 7м, с пейки и озеленяване.
Чрез изнасяне на стълбата по периферията в зоната на двуетажната част се освобождават пространства : на първо ниво – покрито (озеленено и с пейки) и на второ ниво – частично покрито с тента. Съответно са намерени места на съоръжения за скокове на две нива и понтонен пристан.
Реалистичност на проектното решение – проекта изцяло е съобразен с възможностите и нивото на изпълнителите и строителите в Бургас и страната.
Възможност за етапна реализация - по същество, цялостното проектно решение се състои от отделни, самостоятелни обекти и съоръжения: ресторанта и кафе сладкарницата, коктейл бара, пристана, съоръжението за скокове, фара и стълбата за второ ниво. Всеки един от тях може да бъде изпълнен като отделен етап.
Съответствие и връзка с традицията - за радост, като традиция в архитектурата имаме Казиното- новаторска за времето си сграда, която и в момента покрива голяма част от виждането за съвременна архитектура и е добра предпоставка за развиване на един съвременен, динамичен и смел архитектурен образ. А дървото като естествен и топъл материал ще осигури връзката със стария мост и старите технологии на строителството, изявявайки всичките си предимства на съвременен и модерен материал.
Различни аспекти на проектното решение:
- Цветове и материали - дърво в естествен цвят: настилки, пергули, пейки, цветарници ;     – бяло : метална конструкция, стени, ивици гранитогресни плочи.
- Защитата на метала от корозия – възможен вариант е катодна защита, но това е значително скъп .Най-подходящ е варианта на топло поцинковане и боядисване за добър вид. Това изисква елементи до 6м и болтова връзка помежду им, което е напълно постижимо при конкретното решение.
- Дървените елементи и поддръжката им – най- качествения вариант е тиково дърво, което е много здраво и на практика вечно. Ежегодно се омаслява за да изглежда добре. Съществуват и варианти с полимери с дървесни частици. За пергулите , блендите и ръкохватката може да се използва дъб или даже иглолистен материал.
Изграждане на пристана - поради изискването да няма ново строителство в акваторията пристана трябва да бъде изграден от закотвени понтони. Такива съоръжения има с размери 4 на 20м и височина 2м, като при закотвено положение се установяват на 80см над водата. Могат да бъдат монтирани един или няколко успоредно на брега. С необходимите отстояния за швартване , капацитета на един понтон е 4-5 яхти от среден клас/ до15м/ на страна. Проблемът е, че това са съоръжения за защитени акватории и в случая ще се налага прибирането им през есенно -зимния период или ще трябва да се предвижда изграждането на защитно съоръжение.
Подобни проекти
Top