ВЕРТИКАЛИ

Проект за пристройка и реновация на сграда - пощенска станция,гр. Несебър

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов
  архитект Ивайло Симеонов


 • Година:
  2019

 • Фаза:
  реализиран

 • Местоположение:
  гр. Несебър

 • Основни параметри:
  РЗП - 1480 кв.м

Архитектурно-художественият образ на новопроектирана и съществуваща сгради са съобразени с изискванията, произтичащи от местоположението и функцията им. Архитектурният проект предлага решение за вписването на обекта в околното пространство, което е убедително обвързано по отношение на функционалното, визуално и стилово съответствие с предвижданията на проектите, които са в процес на реализация в контактната зона и конкретно с новоизградения Културен център. По този начин съществуващата и новопроектираната сгради стават част от съвременен комплекс с общо външно пространство.
Технико- икономически показатели: ЗП нова сграда -  205 кв. М, РЗП нови сгради – 810кв.м;
Пристройката е ситуирана североизточно в „Г“-то на съществуващата сграда. Обособен е нов вход, асансьор и стълбищна клетка. Развити са четири етажа, като офисите, разположени в тях са с благоприятно източно изложение. Новата сграда функционално е приобщена към съществуващата, където се преустройват офисите и санитарните възли. С реконструкцията на съществуващата сграда се подобрява функционалността на сградата по 3 показателя: I-во - Приобщаване – чисто визуално в съвременната среда на площадното пространство (не само обвързване с пристройката); II-ро – Достигане на нормите за енергийна ефективност на сградата чрез санирането ѝ; III-то – Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, (удовлетворявайки изискванията на наредба № 4) чрез благоустрояване на околното пространство и съществуващият вход, респективно чрез асансьора на новопроектираната сграда.

През годините – от идейния проект до реализацията (2019 г.), обектът е номиниран и печелил следните конкурси и награди:

1. Изложба по повод Архитектурен Фестивал София 2015 - Представени за подбор бяха обекти, примери на съвременна българска архитектура от последните 10 години, които задават посоката на динамично променящата се градска среда в София и други градове. Проектът е селектиран от компетентно жури за участие в Изложбата, която се проведе от 21.09.2015 г. до 27.09. 2015 г. - „Мост на влюбените“ НДК.
2. Изложба в Рим “10 години КАБ – новото начало” - Преглед, организиран от Регионална колегия София-град към Камара на архитектите в България с цел представяне на българските проектиращи архитекти и на резултатите от въвеждането на регулацията в проектирането пред колегията на Ордена на архитектите в Рим. Комисия по подбора, избра от всички участвали само 30 проекта, сред които и нашия, които бяха включени в изложбата, проведена от  26.10 2015 г. до 06.11.2015 г. в Дома на архитектурата в Рим – площад Манфредо Фанти №47.
3. Трето място на конкурса за „Годишни архитектурни награди АРХ ИНОВА 2015 г.” - Организатори на наградите АРХ ИНОВА са специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн, с партньорството на Камарата на архитектите в България, Съюзът на архитектите в България, Triple Green Building Group и Colliers International. На национално ниво участваха проекти за офис сгради, проектирани през последните 10 години. Жури в състав: арх. Пламен Братков, арх. Леонид Покрасс, арх. Ваня Мянкова, арх. Светослав Станиславов, арх. Николай Гълъбов, арх. Веселин Серкеджиев, арх. Димитър Паскалев, арх. Раймондо Флакомио и арх. Весела Вълчева-Макгий отредиха трето място на проекта. Събитието по награждаването се състоя на 29.10.2015 г.
4. Първо място в конкурса BIG see awards 2020. Награждаването ще се състои на 20 май 2020 г. в Братислава, Словения.
 

 

Подобни проекти
Top