ВЕРТИКАЛИ

Производствени сгради в ПЗ Север, град Бургас

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов, архитект Ивайло Симеонов

 • Година:
  2018

 • Фаза:
  технически проект

 • Местоположение:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  РЗП – 3738,74 м2

Обектът е разположен в УПИ ХV-763, кв. 43, ПЗ Север, ПИ 07079.605.532, гр. Бургас, при спазване на задължителните в ПУП показатели и отстояния от регулационните линии. Площта на имота по скица е 8303 м2.

Възложители са тримата собственици, с отделни бизнеси, но в партньорски отношения помежду си.

С проекта се предвижда да се изградят три сгради - свързано застрояване, една до друга на фуга, разработени като отделни подобекти: Хале №1 („Ведомствен автосервиз“); Хале №2 („База за сервизно обслужване“) и Хале №3 („Производствена база“).

Конструкцията на целия комплекс е метална: метални рамки, столици и колони за поддържане на монтажната скара за фасадните и покривните монопанели.

Хале №1 се състои от триетажна административна част и едноетажна производствена част 

Хале №2 представлява еднокорпусна сграда, с административна част, разположена на кота +5,00. То е ситуирано между Хале №1 и Хале №3 

Хале №3 включва двуетажна административна част и едноетажна производствена част.

Технико-икономически показатели:

За целия имот:

ЗП – 2812,81 м2

РЗП – 3738,74 м2

Кинт  - 0,45

Пзастр. – 33, 87%

Позел. – 20%

Архитектурният образ е опростен, отговарящ на предназначението на сградите. Силуетът се вписва ненатрапчиво в околната средата.

 

 

 

 

 

Подобни проекти
Top