Архитектурен проект за 3 производствени сгради в ПЗ Север, град Бургас

 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 1
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 2
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 3
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 4
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 5
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 6
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 7
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 8
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 9
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 10
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 11
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 12
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 13
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 14
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 15
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 16
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 17
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 18
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас - 19
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (1)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (2)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (3)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (4)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (5)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (6)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (7)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (8)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (9)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (10)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (11)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (12)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (13)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (14)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (15)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (16)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (17)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (18)
 • Архитектурен проект на промишлени/производствени сгради в Бургас (19)

Обектът е разположен в УПИ ХV-763, кв. 43, ПЗ Север, ПИ 07079.605.532, гр. Бургас, при спазване на задължителните в ПУП показатели и отстояния от регулационните линии. Площта на имота по скица е 8303 м2.

Възложители са тримата собственици, с отделни бизнеси, но в партньорски отношения помежду си.

С проекта се предвижда да се изградят три сгради - свързано застрояване, една до друга на фуга, разработени като отделни подобекти: Хале №1 („Ведомствен автосервиз“); Хале №2 („База за сервизно обслужване“) и Хале №3 („Производствена база“).

Конструкцията на целия комплекс е метална: метални рамки, столици и колони за поддържане на монтажната скара за фасадните и покривните монопанели.

Хале №1 се състои от триетажна административна част и едноетажна производствена част 

Хале №2 представлява еднокорпусна сграда, с административна част, разположена на кота +5,00. То е ситуирано между Хале №1 и Хале №3 

Хале №3 включва двуетажна административна част и едноетажна производствена част.

Технико-икономически показатели:

За целия имот:

ЗП – 2812,81 м2

РЗП – 3738,74 м2

Кинт  - 0,45

Пзастр. – 33, 87%

Позел. – 20%

Архитектурният образ е опростен, отговарящ на предназначението на сградите. Силуетът се вписва ненатрапчиво в околната средата.

 

 

 

 

 

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов
  архитект Ивайло Симеонов


 • Година:
  2018

 • Фаза:
  технически проект

 • Локация:
  гр. Бургас

 • Основни параметри:
  РЗП – 3738,74 м2

Моля, прочетете "ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ". Сайтът ни използва бисквитки