ВЕРТИКАЛИ

Благоустрояване на пространството между мостика, градската галерията и пешеходната улица, гр.Поморие

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов
  Герасим Симеонов


 • Година:
  2014

 • Фаза:
  Идеен проект

 • Местоположение:
  гр. Поморие

 • Основни параметри:
  /

Описание на проекта:
Необходимостта от разработката е наложена от новопроектирания мостик и преустройството на съществуваща сграда 1 в имот 503.9, гр. Поморие в "Градска галерия”, чиято реализация предстои. С проекта се предлага решение за благоустрояване на пространството между мостика, галерията и пешеходната улица.
 
В решението са отчетени:
 - "Мостикът" като градоустройствена ос;
 - приобщаване на предвходното пространство на Галерията към общото решение за благоустрояване;
 - теренът на ДСК и  разработеният идеен проект за банков клон и амфитеатър;
 - въведен като акцент е елемент – тип „Водно огледало” (с водни и светлинни ефекти ).
Предложена е преработка на паното по настилката на основната пешеходна улица, за да отпадне като символ „кръст”- а.
Разработката е направена върху геодезическа основа в част "Архитектура" /благоустройство / - идеен проект без специалности.
Подобни проекти
Top