Благоустрояване на пространството между мостика, градската галерията и пешеходната улица, гр.Поморие

 • Благоустрояване на пространството между мостика, градската галерията и пешеходната улица, гр.Поморие - Вертикали - Архитектурно и интериорно проектиране - 1
 • Благоустрояване на пространството между мостика, градската галерията и пешеходната улица, гр.Поморие - Вертикали - Архитектурно и интериорно проектиране - 2
 • Благоустрояване на пространството между мостика, градската галерията и пешеходната улица, гр.Поморие - Вертикали - Архитектурно и интериорно проектиране (1)
 • Благоустрояване на пространството между мостика, градската галерията и пешеходната улица, гр.Поморие - Вертикали - Архитектурно и интериорно проектиране (2)

Описание на проекта:

Необходимостта от разработката е наложена от новопроектирания мостик и преустройството на съществуваща сграда 1 в имот 503.9, гр. Поморие в "Градска галерия”, чиято реализация предстои. С проекта се предлага решение за благоустрояване на пространството между мостика, галерията и пешеходната улица.

В решението са отчетени:

 - "Мостикът" като градоустройствена ос;

 - приобщаване на предвходното пространство на Галерията към общото решение за благоустрояване;

 - теренът на ДСК и  разработеният идеен проект за банков клон и амфитеатър;

 - въведен като акцент е елемент – тип „Водно огледало” (с водни и светлинни ефекти ).

Предложена е преработка на паното по настилката на основната пешеходна улица, за да отпадне като символ „кръст”- а.

Разработката е направена върху геодезическа основа в част "Архитектура" /благоустройство / - идеен проект без специалности.

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов
  Герасим Симеонов


 • Година:
  2014

 • Фаза:
  Идеен проект

 • Локация:
  гр. Поморие

 • Основни параметри:
  /

Моля, прочетете "ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ". Сайтът ни използва бисквитки