Градоустройствено решение - Дом за стари хора, с.Росен

 • Градоустройствено решение - Дом за стари хора, с.Росен - Вертикали - архитектурно и интериорно проектиране - 1
 • Градоустройствено решение - Дом за стари хора, с.Росен - Вертикали - архитектурно и интериорно проектиране - 2
 • Градоустройствено решение - Дом за стари хора, с.Росен - Вертикали - архитектурно и интериорно проектиране (1)
 • Градоустройствено решение - Дом за стари хора, с.Росен - Вертикали - архитектурно и интериорно проектиране (2)
Градоустройствено-пространственото решение е направено, за да послужи на международен инвиститор с цел внасяне на яснота за възможностите на терена да бъде застроен.
Условията, които бяха зададени, са да се оформят функционални зони за настаняване на възрастни хора, разположени в конфортна природна среда.
Целта е да се осигурят условия, близки до обичайната домашна обстановка, в които обитателите да се радват на свободен режим на обитаване, като ежедневието им е ангажирано с различни занимания и социални контакти, осъществявани окооло басейна, бара или SPA центъра.
 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов
  архитект Ивайло Симеонов
  Герасим Симеонов


 • Година:
  2014

 • Фаза:
  Идеен проект

 • Локация:


 • Основни параметри:
  площ на пацела: 35 517м²
  ЗП: 2572м²
  РЗП: 3577м²


Моля, прочетете "ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ". Сайтът ни използва бисквитки