ВЕРТИКАЛИ

Идейно проучване на застроително решение, с. Ахелой

 • Проектант:
  архитект Цветан Симеонов
  архитект Ивайло Симеонов


 • Година:
  2014

 • Фаза:
  Идеен проект

 • Местоположение:
  с. Ахелой, обл. Бургас

 • Основни параметри:
  /

Прединвестиционото проучване е първият етап от инвестиционния процес, в който се определя целесъобразността на идеята, нейната нормативна допустимост, възможно най-целесъобразните технически и архитектурни решения. Това е етап, на който инвеститора взема решение, дали да продължи реализацията на проекта и при какви условия.
Настоящото решение предоставя проучване на терени за застрояване в близост до реализиран ваканционен комплекс. Целта е да се развият като продължение на този комплекс, с възможност за поетапна реализация.
Изготвени са два варианта, като всеки от тях се обсъжда и се извършва приблизителното им остойностяване. Така инвеститорът може да прецени, планира и координира покупката на земята, реализацията на строителството според определните етапи и представяне на продукта на пазара за недвижими моти.
Подобни проекти
Top