ВЕРТИКАЛИ

"Wave"

 • Автор:
  архитект Цветан Симеонов

 • Година:
  2014

 • Фаза:
  реализация

 • Местоположение:
  /

 • Основни параметри:
  /

"Вълната" е пластична композиция, обусловена от редуването на  дървесните кръгове. Пиковете в кривата отговарят на сърцевината на дървесината. Всъщност композицията е направена, за да се видят възможностите на самоделната ми фреза и да се проследи поведението на дървесината при съответните разрези и сушенето на елементите в микровълнова сушилня.

Тази пластика доказа устойчивостта от напукване с времето на дървените елементи след съответния разкрой и позволи изработването на технологията на разкрой - изсушаване и събиране на дървесината. Това ще доведе до възможността да се направят устойчиви изделия от дърво в неговата цялост - съдържащо сърцевината с дървесните кръгове и ще доведе до по пълна изява на същността на дървото като цел на проекта "mood wood" 

Дървото е ясен с дебелина на трупата 40 см.  

Подобни проекти
Top