Услуги

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ /ГРАДОУСТРОЙСТВО/
Разработване на проекти за общи и подробни устройствени планове, както и проекти за техни изменения. Предлагаме предварителни проучвания на възможността за застрояване на определен имот.

АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ /ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ/
Изработване на инвестиционни проекти за: жилищни (еднофамилни и многофамилни), обществени , търговски и промишлени сгради, хотели и ваканционни комплекси.

Широк кръг от специалисти , с които работим, осигурява проектиране по всички части нужни за окомплектоване на цялостен инвестиционен проект: Архитектурна, Конструктивна, Технологична, Електротехническа, КИПиА, ОВК и ЕЕ, ВиК, Геодезия (вертикална планировка и трасировка), Пътна, Пожарна безопасност, Паркоустройство и благоустройство, ПБЗ, Проект за управление на отпадъците. Проектите могат да бъдат разработени в различни фази: идейна , техническа или работна.


Архитектурният проект е определяща част от инвестиционния проект, тъй като от него се определят основните характеристики на обекта:
функционалност, икономичност и ефективност при изграждането и експлотацията, визия и естетика. Всичко това може да стане с индивидуален подход през всеки етап от проектирането.

1. Първата стъпка е  да разберем какво очаква от нас Възложителя. За тази цел: гледаме заедно примерни обекти, установяваме какви са възможностите за застрояване на имота и обследваме на място ситуацията, за да съдействаме за изготвяне на коректно задание.

2. Продължаваме с варианти на разпределения и визия в скици и схеми до достигане на желания резултат. Следва точно изчертаване на разпределенията и 3D изграждане на обема за одобрение от възложителя на така наречения идеен архитектурен проект. При 3Д моделирането и изграждането на архитектурния образ също се правят варианти до постигане на необходимия резултат удовлетворяващ възложителя.
Изграждаме сградата в обем и я оглеждаме отвсякъде за да е сигурен възложителя, че му харесва.

3. След одобрението на идейния проект започваме работа по техническия проект. Изчертаваме с точност всички чертежи съобразявайки се с допълнителните технически изисквания по различните видове специалности.
Тази фаза завършва с окомплектоване на проекти (включително количествени сметки) по всички специалности , които са необходими за взимане на строително разрешение.

4. Техническият проект може да се доразвива във фазата на работния проект ако възложителя пожелае. Това значи да се изчертават и решават подробно всички детайли от проекта. 

Извън процеса на проектиране проектантът може да окаже съдействие при организация и провеждане на търгове за избор на изпълнител/и .

АВТОРСКИ НАДЗОР И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Това е процес, при който проектантът (в случая- архитектът) следи и съдейства за изпълнението на обекта в съответствие с проектната документация. Целта е :

 1. По високо качество на изпълнението на работите на обекта и по-малко грешки и пропуски.

2. При възникване на текущи проблеми, които често се появяват във връзка с новопоявили се обстоятелства може да се реагира бързо и да се вземат адекватни решения, които не компрометират общото техническо, функционално и естетическо решение.

3. Освен авторски надзор, архитектът би могъл да поеме ангажимента за инвеститорски контрол и кординация на строителния процес до въвеждане на проекта в експлоатация.

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ +РЕАЛИЗАЦИЯ 

Интериорният проект се състои от три основни части. Всяка от тях може да бъде поръчана отделно, но за да получите възможно най-близък резултат до проекта, ние ви препоръчваме да използвате целия пакет: 

1. Изготвяне на идеен проект

Този етап включва:

- разговори и разглеждане на примерни проекти за да се изясни към какъв резултат трябва да се стремим; 

- разработване на варианти и избиране на  разстановка на мебели и разпределение. 

- изграждане на 3Д модел за одобрения вариант

-  визуализации и (или) клипове, за да се получи пълна представа за решението и материалите.

2. Изготвяне на работен проект:

 След като имаме готов идеен проект, може да продължим да работим заедно за да изготвим и работен. Той включва изработка и предаване на клиента на цялата техническа документация, съдържаща съответния план за :

- помещения и разпределение на мебелите;

-  настилки;

- тавани и изнесени специфични детайли от тях;

- осветление;

- ВиК и ел. инсталация;

Както и:

- чертежи на мебелите с нанесени размери;

- 3D визуализация на окончателния вариант на проекта;

- квадратури на подови настилки, стени, тавани;

- спецификация на детайли, които ще бъдат закупени готови;

3. Реализация

 След изготвяне на работния проект, можем да остойностим проекта и да го реализираме.

Тази услуга включва:

-  Събиране на оферти за изпълнение: строително-ремонтни дейности; изработване на мебели ;изпълнение на баня ( гранитогрес, душ паравани и кабини, структури за вграждане, душове, мивки, тоалетни аксесоари; подови настилки (ламиниран, трислоен и масивен паркет); осветителни тела; ключове и контакти; тапети; електроуреди, бяла и черна техника.

-  Консултация при подбор на оферти за реализация

Дългогодишния опит на нашите квалифицирани специалисти гарантира правилен подход в събирането и разглеждането на офертите за реализация. Тези оферти се изготвят на базата на специалните отстъпки, които ползваме от нашите партньори.

Целта е да ви предложим най-добрите и изгодни решения, в зависимост от вашите предпочитания и възможности, в съответствие с одобрения от вас работен проект.

4. Пълен авторски надзор

Този тип надзор е приложим само, когато Вертикали избира фирмите, изпълнители по всеки от етапите на интериорния проект.

Обхват на дейности:

- Организация, координиране и проследяване  качественото изпълнение на ремонтните и монтажни дейности;

- Поръчка и  доставка на мебелите и интериорните елементи; 

- Избор на всички елементи, мебели и материалите за обзавеждането; 

- Съгласуване и спазване на предварително уточнения график. 

 

Цената на интериорния проект е  в зависимост от сложността и квадратуратa на проекта, можете да направите запитване за цена и да получите точна оферта. 

Моля, прочетете "ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ". Сайтът ни използва бисквитки